VI ÄR
VALLHAMRAKYRKAN

 

Vi är Vallhamrakyrkan

 

Vallhamrakyrkan är en gemenskap av troende med olika bakgrunder, åldrar och nationaliteter. Det som enar oss är att vi alla vill lära känna Jesus mer och få se att Hans rike på jorden. Vi anser att det är varje människas rättighet att få höra evangeliet, det glada budskapet, om jesus Kristus. Församlingen bildades i sin nuvarande form 1992, men har som församling varit verksam i snart 90 år.
Jesus sa: ”Mitt hus ska vara ett bönens hus för alla folk” (Markusevangeliet 11:17). Som kyrka vill vi leva ut denna vision. Oavsett vem du är, vart du kommer ifrån, eller vart du är på väg så är du alltid välkommen till Vallhamrakyrkan!

”Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen.”

(Matteusevangeliet 6:10)

VÅR TRO


GUD

Gud är en och möter oss i tre personer: Fadern som är skaparen, sonen Jesus som är frälsaren och den helige Anden som är hjälparen.

FRÄLSNING

Vi tror att alla människor syndar mot den helige Guden, att alla behöver frälsning från syndens makt och konsekvenser, att Jesus Kristus är Gud uppenbarad i mänsklig gestalt, att Han tog alla människors synd på sig och dog på Golgata för oss och uppstod på den tredje dagen. Jesus är den ende frälsaren, medlaren mellan Gud och människa.

MÄNNISKAN

Alla människor är älskade av Gud och skapade till hans avbild. Alla människor har ett unikt och lika värde.

GUD

Gud är en och möter oss i tre personer: Fadern som är skaparen, sonen Jesus som är frälsaren och den helige Anden som är hjälparen.

FÖRSAMLINGEN

Församlingen är de kristnas gemenskap där var och en har något att bidra med. Där får man dela gemenskap, växa och utmanas. I församlingen kan man få hjälp, stöd och upprättelse. Församlingens uppdrag är evangelisation, i ord och handling, samt att göra människor till Jesu lärjungar. Lärjungaskap är en livslång process där målet är att bli mer lik Jesus.

DOP

Vi uppmanar människor som har kommit till tro på Jesus att låta döpas sig i Fadern, Sonen och den Helige Andes namn. Dopet bekräftar att Kristus är Herre i varje troendes liv. Vi praktiserar dop genom nedsänkning.

NATTVARD

Vi praktiserar Herrens Heliga nattvard, då den på Jesus Kristus troende tar emot brödet och vinet som ett uttryck för delaktigheten i Kristus, och delaktigheten med alla andra troende i Kristi kropp utöver hela världen.

BIBELN

Vi tror att Bibeln är Guds inspirerade ord, absolut sant, varaktigt och oföränderligt.

ANDEN

Vi tror att dopet i den Helige Anden är en upplevelse som följer frälsningen. Alla troende har del av Guds Ande. Att bli döpt i Anden är att få uppleva ett genombrott i sin erfarenhet av Gud vilket hjälper den troende att upphöja Jesus, leva ett heligt liv i kärlek och att vara ett vittne för Guds rike. Vi tror att de som upplever Andens dop kan ta emot gåvan att tala i tungor – språk som inte är kända för dem.

 

– Vi tror att den Helige Anden ger människor speciella förmågor att betjäna sina medmänniskor. Dessa gåvor bygger upp de troende och hjälper dem att mogna tron. Vi tror att Andefyllda troende bär andlig frukt: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.

RELATIONER & ÄKTENSKAP

Vi är skapade till goda relationer, till att älska våra medmänniskor. Sexualiteten är Guds gåva till äktenskapet, där Guds tanke är att man och kvinna skall leva tillsammans i livslång trohet. Våra pastorer viger man och kvinna till äktenskap.

TIDENS SLUT

Vi tror att Jesus skall komma åter till jorden, för att upprätta Guds Rike i fullkomlighet. Vi tror på ett evigt liv för den som bekänner Jesus som Herre och Frälsare. Vi tror på de dödas uppståndelse och att alla människor skall stå inför Gud och göra räkenskap för sitt liv.

KOM I KONTAKT MED OSS

Hitta hit

Oxledsvägen 4, 43367 Sävedalen

Copyright © 2017 Vallhamrakyrkan

Prenumerera på
Vallhamrakyrkans Nyhetsbrev

Här kan du börja din prenumeration av Vallhamrakyrkans nyhetsbrev! 
Få den senaste informationen och nyheter om vad som är på gång i kyrkan direkt på din mail!

Tack för att du prenumererar på Vallhamrakyrkans Nyhetsbrev! Från och med nu är du inkluderad i vårt mailutskick!

X