Himmelriket | ny predikoserie

Söndagen den 11:e februari startar vi upp en ny predikoserie i Vallhamrakyrkan: ”Himmelriket” – en predikoserie utifrån Matteusevangeliet kap 5:1-12, Jesu Bergspredikan, eller ”salighetsprisningarna”, som denna passage också ofta kallas. Vi ser fram emot allt som Gud kommer uppenbara för oss om sitt rike när vi tillsammans öppnar upp denna bibeltext!
 
X